gãy
{xạo ke}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

từ dùng để nói ai đó ko thành thật

Hôm wa tao mới được học bổng 100% của DH Havard
Xạo ke mày

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 14, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xạo ke"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com