Xuống suối vàng
{xả láng}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

chơi không cần biết hậu quả ngày mai mình để lại như thế nào, nhiệt tình trong cuộc chơi, công nhận thằng nào ngu mới chơi xả láng lắm

thôi chơi xả láng sáng dậy sớm tụi bây (tụi bây dậy không nổi là chuyện của bây)

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (March 30, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xả láng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com