đi ngáp
{xả nhớt}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

đi tiểu , đi vệ sinh

- Có thằng nào đi "xả nhớt" với tao ko ??! Đầy bình rồi !

đăng bởi quocboy đến từ Việt Nam (March 10, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xả nhớt"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com