Quảng Ninh
{xế điếc}
Nguồn gốc hình ảnh
Hậu quả vô hại
1

Xe Đạp

Này! cậu vẫn đi làm bằng cái xế điếc đó à?

đăng bởi peihoh đến từ Gia Định Sài Gòn (September 23, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xế điếc"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com