hàng tuyển
{xế hộp}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

Chỉ ô tô

Xế hộp ở VN đắt quá!

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xế hộp"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com