bó chân
{xế vụ}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Lái của vú xệ

Con này xế vụ mày ạ

đăng bởi sao cũng được đến từ hà nội (January 10, 2015)
2

vú xệ, chảy dài T_T

hic, em kia xế vụ

đăng bởi hoainam88 đến từ abc (December 16, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xế vụ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com