phim số em xui
{xếp gạch}
1

Nhặt được từ VOZ. Đây là một từ thường được sử dụng để chỉ một tư thế trong quan hệ tình dục.

Originally Posted by suvival198
chưa cầm tay đâu, mà xếp gạch luôn thôi

Trích từ VOZ.

đăng bởi vitcon đến từ Voz, FCVN (October 03, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xếp gạch"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com