hót
{xểnh}
1

Tl chỉ sự mất mát,lỡ làng,lọt

xểnh ra công an chụp= lỡ ra công an chụp
xểnh hết việc=lỡ hết việc
xểnh con lô 75=lọt con lô 75

đăng bởi kukhenh38 đến từ vinh city (October 10, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xểnh"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com