uống sâm
{xị}
Nguồn gốc hình ảnh
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

nghĩa đen : là trọng lượng, bằng nữa chai nước
nghĩa lóng : băng 500K vn đồng .dùng trong cá độ

Nằm trên VietNam ,3 xị

tags xị chai lọ
đăng bởi osamabim đến từ G.G. (April 08, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xị"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com