Vitamin E
{xịch}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Chục nghìn đồng

Anh ơi em vay 2 xịch(Anh ơi em vay 2 chục nghìn)

đăng bởi ngaythonhunaito đến từ Hanoi (May 06, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xịch"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com