hàng tuyển
{xịt xì dầu}
1

cách diễn tả "hình tượng" về 1 người bị hộc máu (trong các trận "siết nợ" chẳng hạn)

ê thằng cha đó bị xịt xì dầu rồi kìa!

đăng bởi LinhSương đến từ CT (July 09, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xịt xì dầu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com