xung
{xỏ nhầm giầy}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Động từ, danh từ chỉ hành động hoặc sự việc sai lầm khi gia nhập một tổ chức hay một đảng phái.

Bố hắn sỏ nhầm giầy

đăng bởi Sat That đến từ Hanoi (March 31, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xỏ nhầm giầy"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com