sạc pin
{xốc}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

nghĩa đen :tình từ chĩ tình trạng bất ngờ ,làm cho người ấy bị hú hồn ,giựt mình
nghia lóng : động từ chĩ hành động làm người khác mệt mỏi ,bị làm tổn thương mà không khán cự được

mày nhìn tao hả ? tao xốc mày ne

đăng bởi osamabim đến từ G.G. (March 31, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xốc"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com