xong phim
{xổ nho}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Chửi thề , văng tục

Khéo ăn thì no, khéo “xổ nho”... người ta ớn.

đăng bởi quocboy đến từ Việt Nam (March 09, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xổ nho"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com