nghiên cứu giấc mơ
{xời}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

trời- nói theo địa phương

xời ơi!

đăng bởi thienvy2001 đến từ USA (June 10, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xời"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com