mái hiên
{xử đẹp}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

đánh, đập,xử

thèng đó dám bố láoo- mai tao xách dao xử đẹp nó cho mài coi!

đăng bởi kendylau đến từ tien xu fuc to ry (February 07, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xử đẹp"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com