35
{xe lu}
Nguồn gốc hình ảnh
Hậu quả vô hại phù mỏ
1

Chỉ những bạn hơi bị thừa cân gấp 2 gấp 3 lần người bình thường.

_Người như cái xe lu thế kia thì làm ăn được gì.

đăng bởi Donnie_Arc đến từ Wonderland a.k.a HVD (October 15, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xe lu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com