ngủm
{xem}
1

xờ em xem :P

-Anh đánh vần cho em từ xem
-xờ em xem. À à :D

đăng bởi hoainam88 đến từ abc (December 16, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xem"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com