chãnh
{xem xiếc}
1

Cách nói lái của /xem sex/, ý nói xem phim cấp ba.

- Tối nay tao phải "xem xiếc" một phát! Lâu không xem, bấn quá!

đăng bởi Anh Mạnh đến từ Hà Lội (October 04, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xem xiếc"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com