Hồ Cẩm Đào
{xi ba chao}
1

dùng để chỉ 1 món đồ nào đó bị hư hay 1 người nào đó làm chuyện điên khùng

Chán thiệt, cái máy vi tính mới mua mới xài được 2 ngày rồi bây giờ bị xi ba chao luôn rồi

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 27, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xi ba chao"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com