mướp
{xi cà que}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

què, đi cà nhắc

thằng Tuấn mới bị xe đụng, bây giờ nó xi cà que luôn rồi

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 09, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xi cà que"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com