ngủm
{xibachao}
1

là 1 tính từ chỉ tính chất dở, hoặc tồi , tệ, đã cũ , hết thời rồi hoặc chỉ "hàng lởm". heheheh

cái máy ảnh này xibachao wá tức là nó dở wá :))

tags dở é tệ
đăng bởi Lê Minh đến từ Phan Thiết (December 21, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xibachao"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com