xị
{xin chấp nửa đường}
1

trong 1 cuộc thi đua về bất cứ 1 sự việc gì, nếu ai nói xin chấp nửa đường, nghĩa là người đó nhường cho người còn lại làm trước mình mà không cần phải cùng 1 lúc thực hiện với người đó

-Tao chạy đua với mày chắc chắn là thắng!

-Mày ngon quá! Chỉ được cái nổ!

-Không tin hả? Chấp mày chạy trước nửa đường đó

đăng bởi thienvy2001 đến từ USA (June 10, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xin chấp nửa đường"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com