giỡn hả bưởi
{xoạc đít}
Nguồn gốc thán từ
Hậu quả vô hại
1

tiếng chửi những người nói và làm những việc ngớ ngẩn

nghe mày nói xoạc cả đít

tags dkm xạo vcl
đăng bởi mafiavnvl đến từ vietnam (April 04, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xoạc đít"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com