đơ đơ
{xoong thủng chảo thủng}
Nguồn gốc ngoại ngữ
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

cách nói nhại người Trung Quốc

Xoong thủng chảo thủng lăn cù xẻo

đăng bởi lamti đến từ Que me (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xoong thủng chảo thủng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com