b
{xuất kỳ hạ bộ}
1

hành động dùng chân đá vào bộ phận sinh dục của đàn ông

gặp những thằng dê xồm thì các chị em nên sử dụng độc chiêu "xuất kỳ hạ bộ" chúng sẽ chết không còn 1 tên

đăng bởi thienvy2001 đến từ USA (June 10, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xuất kỳ hạ bộ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com