chới với
{xuống lỗ}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

Đi đoàn tụ với ông bà, chết, tương lai ai cũng phải xuống cái lỗ này thôi!

thằng Ròm sắp xuống lỗ gồi bà kon ơi

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (April 06, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xuống lỗ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com