vãi chưởng
{yết kiêu}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

kiêu căng

A: Mày cua được nó chưa?
B: Ôi giời, em ấy yết kiêu vãi, tao cho bay rồi
hoặc
- Nhà nó ở số 1 Yết Kiêu đấy, hôm nào tẩn cho nó một trận ra trò mới được.

đăng bởi KulJ đến từ Sài Gòn (December 18, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "yết kiêu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau