cải lương
{yamaha}
1

Già mà ham.

- Bố thằng Yamaha !

tags đĩ phò
đăng bởi Hồ muối đến từ Hồ muối (July 15, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "yamaha"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau