lâu như con trâu
{zin}
1

Trinh trắng. Còn zin nghĩa là còn trinh

Đàn ông ai mà không thích gái còn zin

đăng bởi kieunu_82 đến từ Miền Nam (February 04, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "zin"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau