THẢO LUẬN TỪ ĐIỂN TIẾNG LÓNG VIỆT NAM
Chủ đề: Đóng ghạch-LÝ DO:
gạch chứ!!!!
gởi bởi bác : trần xuân thắng
Thời gian gởi: 29/09/09 05:13:31
Vincenzo04 : ghạch là gì???????????
29/05/10 10:36:10 :