THẢO LUẬN TỪ ĐIỂN TIẾNG LÓNG VIỆT NAM
Chủ đề: ăn rau má phá đường tàu-LÝ DO:
Tôi hoàn toàn phản đối định nghĩa trên vì định nghĩa trên là một định nghĩa xuyên tạc, bôi nhọ nhân dân Thanh Hóa anh hùng. Thể hiện sự ấu trĩ, hạn hẹp tại lỗ hổng kiến thức của tác giả. Nguồn gốc chính xác của xuất xứ câu nói này là vào thời kỳ những năm của Thập kỷ 40 khi phát xít Nhật hắt cẳng thực dân Pháp nhảy vào đô hộ nước ta. Phát xít Nhật cho đốt lúa gạo để làm nhiên liệu chạy Hỏa xa (tàu hỏa). Nhân dân ta lâm nạn đói nghiêm trọng, đỉnh điểm là năm 1945 khi vừa giành được độc lập. Nhân dân Thanh Hóa anh hùng mặc dù đói khổ vì thiếu lương thực, nhưng vẫn anh dũng đấu tranh và phải lượm lặt rau ăn, trong đó có thứ rau má là phát triển nhất lúc bấy giờ và chủ yếu mọc cạnh đường ray xe lửa. Phá đường tàu là muốn cắt đứt đường vận chuyển của phát xít Nhật, chống chúng không thể thông vận bằng đường sắt để hạn chế việc đốt lúa gạo thay nhiên liệu của chúng. Đó là một hình ảnh anh hùng bất khuất, kiên cường trong gian khổ để đấu tranh. Vậy mà hậu nhân mất gốc lại xuyên tạc lịch sử, k
gởi bởi bác : Cổng Trí Nguyên
Thời gian gởi: 12/10/09 08:39:02
Cổng Trí Nguyên : kỳ thị vùng miền hết sức nhảm nhí và tầm bậy. Hanh động này cần lên án và nên cho... phù mỏ!!!
12/10/09 20:42:41 :
Cổng Trí Nguyên : kỳ thị vùng miền hết sức nhảm nhí và tầm bậy. Hanh động này cần lên án và nên cho... phù mỏ!!!
12/10/09 20:43:10 :
Ròm : cám ơn anh Nguyên đã góp ý, đúng là định nghĩa cho vui nhưng chúng tôi cũng không đồng ý và đã xóa vì phạm Quy Định. Một lần nữa cám ơn anh, lần sao ai có góp ý gì và muốn giải quyết nhanh hơn xin email cho chúng tôi: tudientienglong@yahoo.com
27/02/10 04:43:31 :
gacon : Cũng không hẳn là xuyên tặc! Có thể tác giả cũng chỉ chơi chữ trêu nhau cho vui! Ví dụ khi anh em khác vùng miền khác tỉnh chơi với nhau câu chuyện làm quà thường hay mang ra trêu nhau cho vui! Người việt nam mình vốn vui tính mà! Nhưng lâu dần cũng có thể như bác Nguyên nói là hiểu biết hạn hẹp lên hiểu thieo nghĩa khác! Hoặc bị những người xấu bụng đem ra bếu rếu làm trò cười hoạc khinh miệt quá đáng! Chứ mục đích chơi chữ chệch đi thì không có gì là xuyên tạc cả chỉ với mục đích vui vẻ trêu nhau thôi!
04/10/10 09:35:24 :