THẢO LUẬN TỪ ĐIỂN TIẾNG LÓNG VIỆT NAM
Chủ đề: lăng xê-LÝ DO:
từ này không phải tiếng lóng, mà là từ ngoại lai (có nguồn gốc tiếng nước ngoài), lấy từ(lancer) trong tiếng Pháp
gởi bởi bác : rindi
Thời gian gởi: 08/11/09 08:51:46