THẢO LUẬN TỪ ĐIỂN TIẾNG LÓNG VIỆT NAM
Chủ đề: chai-LÝ DO:
hieu oi
gởi bởi bác : voducdinh
Thời gian gởi: 01/03/10 03:21:42