THẢO LUẬN TỪ ĐIỂN TIẾNG LÓNG VIỆT NAM
Chủ đề: nít địt-LÝ DO:
gõ sai rồi kìa. Nín địt chứ.
gởi bởi bác : bonongmongdo
Thời gian gởi: 29/03/10 03:33:58
chimto : Bọn miền Nam ngu thật, "Địt" là địt, là đóng gạch, là đút buồi vào lồn, vậy mà lại gọi là "dắm"
08/07/10 11:27:26 :
chimto : Bọn miền Nam ngu thật, "Địt" là địt, là đóng gạch, là đút buồi vào lồn, vậy mà lại gọi là "dắm"
08/07/10 11:27:45 :