THẢO LUẬN TỪ ĐIỂN TIẾNG LÓNG VIỆT NAM
Chủ đề: Cái miệng của Mao chủ tịch-LÝ DO:
Còn nói "CÁI MIỆNG MAO CHỦ TỊCH"
gởi bởi bác : Sat That
Thời gian gởi: 30/03/10 07:20:02