THẢO LUẬN TỪ ĐIỂN TIẾNG LÓNG VIỆT NAM
Chủ đề: ba mươi lăm-LÝ DO: viêt thêm cho rõ
35 là số đề (số đề: lấy 2 số cuối của xổ số kiến thiết để làm số trúng), với hình tượng là con dê. Con dê đực là con vật được cho là có khả năng tình dục rất mạnh. Nên số 35 được gán cho mấy cha...dê
gởi bởi bác : ngô văn long
Thời gian gởi: 21/05/10 05:45:42