THẢO LUẬN TỪ ĐIỂN TIẾNG LÓNG VIỆT NAM
Chủ đề: quất -LÝ DO:
Nghĩa đen là đánh, thường là bằng roi. Nghĩa bóng là chỉ hành vi làm tình
gởi bởi bác : quangtran
Thời gian gởi: 02/11/11 09:59:02