THẢO LUẬN TỪ ĐIỂN TIẾNG LÓNG VIỆT NAM
Chủ đề: STRYM-LÝ DO:
gởi bởi bác : Lam
Thời gian gởi: 18/12/08 09:27:16