THẢO LUẬN TỪ ĐIỂN TIẾNG LÓNG VIỆT NAM
Chủ đề: cướp-LÝ DO:
nếu giải thích như đồng chí TuDu thì coi như không giải thích. Hơn nữa, đây là nghĩa bình thường, sao gọi là từ lóng được!
gởi bởi bác : chuồn chuồn
Thời gian gởi: 14/04/09 04:45:07