THẢO LUẬN TỪ ĐIỂN TIẾNG LÓNG VIỆT NAM
Chủ đề: buồi-LÝ DO:
ví dụ nghe vãi đái ;))
gởi bởi bác : LôngRân
Thời gian gởi: 04/06/09 05:24:36